Christian Eugen-Olsen "Kongehuset og Genforeningen. Hvorledes virker hoffet?"

Torsdag d. 14. oktober kl. 19:00
VIBOCOLD Arena Viborg

 

Christian Eugen-Olsen: Tidl. ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker og orkesterleder.

Christian Eugen-Olsen (født 22. marts 1941) er en dansk officer og hofembedsmand. Chr. Eugen-Olsen er søn af landsretssagfører Eugen Olsen og Ida Marie født Knipschildt og dermed barnebarn af filmkongen Ole Olsen. Fra 1990-2012 har han været HM Dronning Margrethe 2.s ceremonimester. Han er desuden kammerherre og oberstløjtnant i Den Kongelige Livgarde. Ceremonimesteren er ansvarlig for modtagelser af ambassadører og fremmede statsoverhoveder og som arrangør af officielle festligheder. Ceremonimesteren er hofmarskallens stedfortræder og hjælper. Han planlægger regentparrets rejser til udlandet og sommertogter rundt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog.

Eugen-Olsen har arrangeret regentparrets statsbesøg i USA og Canada i 1991, Tyskland i 1994, Sydafrika i 1996, England og Skotland i 2000 og Thailand i 2001. Og for de officielle besøg af Norges kongepar i 1991, det japanske kejserpar i 1998, Sydafrikas præsident Nelson Mandela i 1999 og den tyske forbundspræsident Johannes Rau i 2002.

Han har desuden stået for Prins Joachim og prinsesse Alexandras bryllup i 1995, Dronning Margrethes regeringsjubilæum i 1997, Dronningens 60 års fødselsdag i 2000 og dronning Ingrids begravelse samme år. Dertil kommer Kronprins Frederiks bryllup i 2004 med Mary Donaldson.

Han er også formand for flere fonde, bl.a. Garderhøjfonden og Rytmisk Musikkonservatoriums Venner og har forskellige bestyrelsesposter, bl.a. for plejehjemmet Holmegårdsparken, Radio Uptown og Fredningsrådet. I fritiden er han bl.a. jazzmusiker.

 

Om Kongehuset og Genforeningen. Hvorledes virker Hoffet?
Christian Eugen-Olsen kommer ind på Regentens virke og Hoffets organisation, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer også ind på, hvor man bor og de historier der knytter sig hertil.

 


1. Antal billetter


2. Billettype


3. Placering